Γενικοί όροι εγγύησης:

 • Η εγγύηση ισχύει μόνο αν το προϊόν Sealy χρησιμοποιείται σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές.
 • Η εγγύηση σχετικά με τα στρώματα, τα μαξιλάρια και τα μικρά προϊόντα δεν καλύπτει τις φυσιολογικές μεταβολές της σκληρότητας / απαλότητας ή των ιδιοτήτων που δεν επηρεάζουν τις ιδιότητες ανακούφισης της πίεσης.
 • Η εγγύηση καλύπτει φυσικά ελαττώματα και αλλαγές που προκαλούν ορατή, μόνιμη απόκλιση, μεγαλύτερη από 4cm, στο υλικό Sealy. (Αυτό δεν ισχύει για χαλαρά γεμισμένα μαξιλάρια.)
 • Οι καταγγελίες πρέπει να γίνουν στον εξουσιοδοτημένο πωλητή από τον οποίο αγοράστηκε το προϊόν.
 • Για να κάνετε αξίωση βάσει της εγγύησης, πρέπει να παρουσιάσετε το πρωτότυπο τιμολόγιο ή την απόδειξη πώλησης ως απόδειξη της αγοράς σας.

Η εγγύηση δεν ισχύει:

 • Εάν δεν έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες SEALY για τη χρήση, τον καθαρισμό και τη συντήρηση του προϊόντος, ή εάν το προϊόν έχει υποστεί βλάβη λόγω κακής συντήρησης ή απρόσεκτης χρήσης.
 • Εάν το προϊόν έχει λυγίσει, συμπιεστεί κ.λπ. σε κρύες θερμοκρασίες ή για κάποιο χρονικό διάστημα προκαλώντας τη διάσπαση του υλικού ή τη μόνιμη παραμόρφωση του υλικού.
 • Αν το προϊόν SEALY ήταν υγρό ή εμποτισμένο. Το υλικό SEALY απορροφά υγρά και είναι δύσκολο να στεγνώσει, γεγονός που μειώνει τη λειτουργικότητα μόνιμα.
 • Εάν το προϊόν είναι πολύ λερωμένο ή ανθυγιεινό.
 • Εάν ένα προϊόν SEALY έχει τροποποιηθεί ή επισκευαστεί χωρίς την άδεια της SEALY.
 • Για φερμουάρ στο κάλυμματων προϊόντων SEALY, εκτός αν είναι ελαττωματικά κατά την παραλαβή του προϊόντος.
 • Σε περίπτωση επισκευής των προϊόντων υπό την εγγύηση, η αρχική περίοδος εγγύησης δεν παρατείνεται. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η εγγύηση είναι μόνο για επισκευή ή αντικατάσταση.4

Καταχωρήστε το προϊόν​

Για να ενεργοποιήσετε την εγγύηση πρέπει να καταχωρήσετε το προϊόν. Απλά συμπληρώστε τη φόρμα που ακολουθεί.

Στοιχεία Πελάτη

Στοιχεία Καταστήματος

Στοιχεία προϊόντος

Νιώστε την διαφορά των στρωμάτων Sealy!

icon-shopping-tips

Συμβουλές Αγοράς Στρώματος

Συμβουλές για την εμπειρία σας στο κατάστημα