ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ COOKIES

 

  1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Στην παρούσα Πολιτική Ενημέρωσης, η ELITE STROM παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies στην παρούσα ιστοσελίδα της https://sealy.gr/ και τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών πληροφοριών από εμάς και τους παρόχους υπηρεσιών μας, για σκοπούς ανάλυσης και εμπορίας δεδομένων που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση τέτοιων cookies.

Χρησιμοποιούμε τον όρο “cookies” όταν αναφερόμαστε σε cookies (ίχνη αναγνώρισης) και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, όπως pixel tags (ετικέτες εικονοστοιχείων), web beacons (κωδικοί ιχνηλασίας), clear GIFs (καθαρά μορφότυπα εναλλαγής γραφικών), οι οποίες καλύπτονται από το Γενικό Κανονισμό Προτασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που έχει τεθεί σε ισχύ από την 25.05.2018 (ΓΚΠΔ).

 

  1. Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία πληροφοριών, τα οποία τοποθετούνται από το πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας (browser) στον υπολογιστή ή στη φορητή συσκευή. Η λειτουργία των cookies εντοπίζεται στο να επιτρέπουν σε ένα διακομιστή web να μεταφέρει δεδομένα σε έναν υπολογιστή ή μία φορητή συσκευή για σκοπούς τήρησης αρχείων ή για άλλους σκοπούς. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του επισκέπτη της ιστοσελίδας μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως για παράδειγμα τις σελίδες που επισκέφθηκε ο εκάστοτε χρήστης, το χρονικό σημείο της επίσκεψης, όπως και ορισμένο τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του χρήστη. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας. Τα cookies είναι χρήσιμα καθότι βοηθούν έναν ιστότοπο να προσφέρει μία περισσότερο φιλική και ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης στο χρήστη.

 

  1. Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε εμείς

Στο διαδικτυακό μας τόπο https://sealy.gr/  , χρησιμοποιούμε τις εξής κατηγορίες cookies:

-           Βασικά - λειτουργικά: Πρόκειται για Cookies που είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστοτόπου. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες για εσάς οι οποίες θα μπορούσανε να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ (marketing) ή για να θυμούνται τα μέρη του διαδικτύου που έχετε επισκεφτεί. Αυτή η κατηγορία Cookies δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί χωρίς να επηρεασθεί η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας.

-           Στατιστικά: Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς. Συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον Δικτυακό μας τόπο, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα, αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες, από τι συσκευή συνδέονται, κ.ά. . Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

-           Marketing: Τα cookies για προωθητικούς σκοπούς χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς.

Ειδικότερα :

 

Κατηγορία

Όνομα Cookie

Πάροχος

Τύπος

Χρόνος Διατήρησης

Σκοπός

Necessary

PHPSESSID

sealy.gr

HTTP

Session

Διατηρεί την κατάσταση της σύνδεσης χρήστη σε όλα τα αιτήματα σελίδας.

Statistics

__distillery

sealy.gr

HTTP

1 year

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο, έτσι ώστε εάν ο επισκέπτης διακόψει την προβολή περιεχομένου βίντεο, το cookie θυμάται από πού να ξεκινήσει το βίντεο όταν ο επισκέπτης το επαναφορτίσει.

Statistics

__utma

sealy.gr

HTTP

2 years

Συλλέγει δεδομένα σχετικά με τον αριθμό επισκέψεων που επισκέφθηκε ο ιστότοπος καθώς και ημερομηνίες για την πρώτη και την πιο πρόσφατη επίσκεψη. Χρησιμοποιείται από το Google Analytics.

Statistics

__utmb

sealy.gr

HTTP

1 day

Καταχωρεί μια χρονική σήμανση (timestamp) με τον ακριβή χρόνο κατά τον οποίο ο χρήστης έχει πρόσβαση στον ιστότοπο. Χρησιμοποιείται από το Google Analytics για τον υπολογισμό της διάρκειας μιας επίσκεψης ιστότοπου.

Statistics

__utmc

sealy.gr

HTTP

Session

Καταχωρεί μια χρονική σήμανση (timestamp) με τον ακριβή χρόνο κατά τον οποίο ο χρήστης εγκαταλείπει τον ιστότοπο. Χρησιμοποιείται από το Google Analytics για τον υπολογισμό της διάρκειας μιας επίσκεψης ιστότοπου.

Statistics

__utmt

sealy.gr

HTTP

1 day

Χρησιμοποιείται για να περιορίζει τη συχνότητα των αιτημάτων προς το διακομιστή.

Statistics

__utmz

sealy.gr

HTTP

6 months

Συλλέγει δεδομένα σχετικά με το πού προέρχεται ο χρήστης, με ποια μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιήθηκε, ποιο σύνδεσμο έγινε κλικ και ποιος όρος αναζήτησης χρησιμοποιήθηκε. Χρησιμοποιείται από το Google Analytics.

Statistics

loglevel

sealy.gr

HTML

Persistent

Συλλέγει δεδομένα σχετικά με την αλληλεπίδραση των επισκεπτών με το περιεχόμενο βίντεο του ιστότοπου - Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να κάνουν το περιεχόμενο βίντεο του ιστότοπου πιο σχετικό με τον επισκέπτη.

Statistics

wistia

sealy.gr

HTML

Persistent

Χρησιμοποιείται από τον ιστότοπο για την παρακολούθηση της χρήσης του περιεχομένου βίντεο από τον επισκέπτη – Το cookie προέρχεται από τη Wistia, η οποία παρέχει λογισμικό βίντεο σε ιστότοπους.

Marketing

wistia-http2-push-disabled

wistia.com

HTTP

1 day

Συλλέγει δεδομένα σχετικά με την αλληλεπίδραση επισκεπτών με το περιεχόμενο βίντεο του ιστότοπου - Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να κάνουν το περιεχόμενο βίντεο του ιστότοπου πιο σχετικό με τον επισκέπτη.

 

  1. Πώς μπορείτε εσείς να ελέγχετε τα cookies

Παραμένει στη διακριτική σας ευχέρεια να ελέγχετε τα cookies και να ανακαλείτε, όποτε το επιθυμείτε, τη συγκατάθεσή σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση αυτών. Εάν δεν επιθυμείτε να συλλέγονται πληροφορίες μέσω της χρήσης cookies, υπάρχει μία απλή διαδικασία στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης, η οποία σας επιτρέπει να αρνηθείτε τη χρήση cookies.

Για να προβείτε σε επεξεργασία των cookies που καταγράφονται κατά την περιήγησή σας πατήστε εδώ.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies από τις ρυθμίσεις του πλοηγητή (browser) σας, μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες και να ενημερωθείτε για τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζεται να πραγματοποιήσετε.

Internet Explorer https://support.microsoft.com/kb/278835

Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Safari https://support.apple.com/kb/PH5042

Safari for iPad and iPhone https://support.apple.com/kb/HT1677

Για να ενημερωθείτε περαιτέρω σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.allaboutcookies.org. H ELITE STROM σας ενημερώνει παρόλα αυτά ότι ορισμένες δυνατότητες του παρόντος ιστοτόπου μας ενδέχεται να μη λειτουργούν με τον βέλτιστο τρόπο για εμάς αλλά και για εσάς, εάν αρνηθείτε τη χρήση cookies.

  1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Σε κάθε περίπτωση, εσείς έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ΓΚΠΔ, ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα δικαιώματα, όπως αυτά αποτυπώνονται στην Πολιτική Απορρήτου και Ενημέρωσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέτουμε στην ιστοσελίδα μας.

 

  1. Περισσότερες γενικές πληροφορίες για τα cookies

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και www.allaboutcookies.org.

 

  1. Αλλαγές στην Πολιτική Ενημέρωσης για τα Cookies

Η ELITE STROM ενδέχεται να τροποποιήσει την  παρούσα Πολιτική Ενημέρωσης Cookies οιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική. H Πολιτική επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας https://sealy.gr/ . Ισχύουσα θα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Ενημέρωσης, όπως τούτη διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.